Gd-kansliet ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för gd, chefsmöten samt insynsrådets möten. Vidare ansvarar kansliet för kontakterna med Regeringskansliet, fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser samt årsredovisningen. Kansliet stödjer även gd med samordning av övergripande internationellt arbete.