Avdelningen ansvarar också på olika sätt för operativt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Vi ansvarar för övergripande policy- och strategifrågor som rör myndighetens interna och externa kommunikation och för digitala kanaler som webbplatser och sociala medier.

Avdelningen består av tre enheter

  • Enheten för digitala kanaler och produktion, enhetschef Nilla Selsmo
  • Enheten för planerad kommunikation, enhetschef Mia Wadman
  • Enheten för press och media, enhetschef Christer Janson