Vi ansvarar för övergripande policy- och strategifrågor som rör myndighetens kommunikation och för digitala kanaler såsom interna och externa webbplatser.

Avdelningen för kommunikation handhar också frågor kring visuell identitet, kommunikativt ledarskap, kriskommunikation, språkvård och terminologiarbete, publikationsfrågor och utformning av kunskapsmaterial.

På avdelningen finns också ansvaret för press- och medieaktiviteter samt nyhetsbrev.

Avdelningen består av två enheter samt pressfunktion:

  • Enheten för digitala kanaler och produktion
  • Enheten för press och media
  • Enheten för övergripande kommunikation