Avdelningen för kommunikation

Lyssna

Avdelningen ansvarar för strategiskt och operativt stöd i kommunikationsfrågor kopplade till myndighetens uppdrag.

Avdelningen ansvarar också för övergripande policy- och strategifrågor som rör myndighetens interna och externa kommunikation och för digitala kanaler som webbplatser och sociala medier.

Avdelningen består av tre enheter

  • Enheten för digitala kanaler och produktion, enhetschef Nilla Selsmo
  • Enheten för planerad kommunikation, enhetschef Mia Wadman
  • Enheten för redaktionellt innehåll och press, enhetschef Sara Rörbecker