Avdelningen ansvarar för arbetet inom bland annat ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning, arkiv och dokumenthantering, medarbetar- och ledarskapsfrågor inom hr-området, säkerhetsarbete, fastighetsfrågor, lokalplanering, bidragshantering, upphandling, IT samt kontorsservice, reception och växel. Avdelningen har också uppdraget att leda och samordna arbetet med myndighetens integrerade ledningssystem.

Vidare samordnar avdelningen det interna miljöarbetet och utvecklar arbetet med jämställdhetsintegrering samt ansvarar för samordning av de strategiska delarna i myndighetens digitaliseringsarbete. Avdelningen ansvarar även för arbetet med samordning och utveckling av fördelning av statsbidrag.

Avdelningen består av sju enheter

  • Enheten för arkiv och registratur, enhetschef Britt-Marie Larson
  • Enheten för bidrag och upphandling, enhetschef Anna Hedström
  • Enheten för ekonomi, enhetschef Christina Forss
  • Enheten för fastighet och säkerhet, enhetschef Andreas Göransson
  • Enheten för HR, enhetschef Marie-Louise Schüssler
  • Enheten för IT, enhetschef Sofia Palmér
  • Enheten för reception och kontorsservice, enhetschef Helena Nygren