Avdelningen för mikrobiologi

Lyssna

Avdelningen ansvarar för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser (diagnostik, sjukdoms- och miljöövervakning) och ger kunskapsstöd avseende mikrobiologiska frågeställningar. På så sätt bidrar avdelningen till ett effektivt smittskydd i landet, vilket ökar förutsättningarna för positiva effekter på människors hälsa.

Avdelningen ger stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som utför diagnostik av betydelse för landets smittskydd. Vi utför diagnostiska undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar och bedriver den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras.

Genom sin expertis inom mikrobiologi utgör avdelningen expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott, samt upprätthåller den laboratorieberedskap som behövs. Inom smittskyddsområdet utför vi mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik karaktär eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.

Avdelningens säkerhetslaboratorium uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå (P4) för att upprätthålla en diagnostisk beredskap, inklusive beredskapsverksamhet dygnet runt årets alla dagar. Vid säkerhetslaboratoriet utförs mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa.

Avdelningen utför även omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa och stödjer andra myndigheter med kompetens inom biosäkerhet. Vi bidrar och medverkar även i utvecklingen av det internationella arbetet inom ansvarsområdet.

Avdelningen består av sex enheter

  • Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik, enhetschef Johan Aarum
  • Enheten för bioberedskap, enhetschef Andreas Bråve
  • Enheten för laborativ bakterieövervakning, enhetschef Petra Edquist
  • Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning, enhetschef Lena Dillner
  • Enheten för laboratorieutveckling, enhetschef Anna Risberg
  • Enheten för parasitologi, enhetschef Sandra Söderholm