Avdelningen utgör genom sin expertis vad gäller mikrobiologiska laboratorieanalyser expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott, samt upprätthåller den laboratorieberedskap som behövs. Inom smittskyddsområdet tillhandahåller vi mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik karaktär eller som av andra skäl inte utförs av övriga laboratorier.

Avdelningen tillhandahåller ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå för att upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive beredskapsverksamhet dygnet runt årets alla dagar. Säkerhetslaboratoriet utför mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa.

Avdelningen svarar för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd. I samarbete med laboratorier utför vi diagnostiska undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar och bedriver den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras.

Avdelningen bedriver omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa och stödjer andra myndigheter med kompetens inom biosäkerhet. Vi bidrar och medverkar även i utvecklingen av det internationella arbetet inom ansvarsområdet.

Avdelningen består av sex enheter

Enheten för beredskap och smittskyddsdiagnostik, enhetschef Shaman Muradrasoli
Enheten för laborativ bakterieövervakning, enhetschef Sara Byfors
Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning, enhetschef Mia Brytting
Enheten för laboratorieutveckling, enhetschef Anna Risberg
Enheten för parasitologi, enhetschef Elisabeth Hallin-Bergvall
Enheten för utökad testning covid-19, enhetschef Agneta Falk Filipsson