Avdelningschef: Karin Tegmark Wisell
115 medarbetare i Solna.

  • Vi arbetar med expertstöd, diagnostik, övervakning och analys av det mikrobiologiska och seroepidemiologiska läget.
  • Vi ansvarar för sjukdomsövervakning och kunskapsstöd.
  • Vi arbetar med att utvärdera effekterna av vaccinationer.
  • Vi ger expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.
  • Vi har laboratorieberedskap för analyser som är av unik natur.
  • Vi utför diagnostisk beredskapsverksamhet och övriga laboratorieundersökningar.
  • Vi uppehåller förmågan att stödja andra myndigheter med kompetens inom biosäkerhet.

Avdelningen består av sex enheter

• Enheten för beredskap och smittskyddsdiagnostik
• Enheten för laborativ bakterieövervakning
• Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
• Enheten för laboratorieutrustning
• Enheten för parasitologi.