GD-kansliet

Lyssna

Enheten är en stödfunktion till generaldirektören.

GD-kansliet ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för gd och insynsrådets möten. Vidare ansvarar kansliet för kontakterna med Regeringskansliet samt fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser. Kansliet stödjer även gd med samordning av övergripande internationellt arbete.