Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 §, 26 kap. 1 § tredje stycket och 26 kap 22 § miljöbalken (1998:808) vad gäller förekomst av radon inomhus.

Dessa allmänna råd gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt.

Bläddra och läs

Ladda ner FoHMFS 2014:16 Allmänna råd om radon inomhus (PDF, 144 kB)