Grundförfattning

HSLF-FS 2020:37

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 29 juni 2020

Gäller från och med: 7 juli 2020

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:70

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:91

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 476 kB)