Grundförfattning

HSLF-FS 2020:37

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 29 juni 2020

Gäller från och med: 7 juli 2020