Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:23

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 4 mars 2021

Gäller från och med: 6 mars 2021 till och med 11 april 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:2

Konsoliderad version: HSLF-FS-2021:2 (PDF, 603 kB)