Visar alla publikationer för “Beredskap

Sortering: A-Ö (vald sortering) | Datum

 • Årsredovisning 2016

  Årsredovisning 2016 Utgivnings�r 2017 F�rfattare Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndighetens verksamhet sträcker sig över ett brett spektrum av aktiviteter men det sammanhållande kittet är att på olika sätt verka för en bättre folkhälsa och därigenom för ett hållbart samhälle…

  Ladda ner PDF av Årsredovisning 2016
 • Årsredovisning 2017

  Årsredovisning 2017 Utgivnings�r 2018 F�rfattare Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa…

  Ladda ner PDF av Årsredovisning 2017
 • Årsredovisning 2018

  Årsredovisning 2018 Utgivnings�r 2019 F�rfattare Folkhälsomyndigheten

  Under 2018 har riksdagen antagit ett förnyat folkhälsopolitiskt mål med ett tydligare fokus på jämlik hälsa: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och…

  Ladda ner PDF av Årsredovisning 2018
 • Årsredovisning 2019

  Årsredovisning 2019 Utgivnings�r 2020 F�rfattare Folkhälsomyndigheten

  Under 2020 utvecklar Folkhälsomyndigheten arbetet ytterligare med utgångspunkt i de nya folkhälsopolitiska målområdena som beslutades av riksdagen 2018. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga…

  Ladda ner PDF av Årsredovisning 2019
 • Årsredovisning 2020

  Årsredovisning 2020 Utgivnings�r 2021 F�rfattare Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndighetens verksamhet under 2020 har dominerats av arbetet med covid-19, där myndigheten har spelat en central roll i hanteringen av pandemin på nationell nivå. Stora delar av myndigheten…

  Ladda ner PDF av Årsredovisning 2020
 • Årsredovisning 2021

  Årsredovisning 2021 Utgivnings�r 2022 F�rfattare Folkhälsomyndigheten

  Även 2021 har myndighetens arbete präglats av pandemin. Det har varit centralt att smittskyddsåtgärder för att hantera de direkta konsekvenserna av covid-19 har gjorts med hänsyn till de breda folkhälsoaspekterna…

  Ladda ner PDF av Årsredovisning 2021

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida)