Internationell rapportering till EARS-Net och GLASS

Lyssna

Nationellt sammanställd resistensdata rapporteras årligen till EARS-Net (the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) och GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System).

Rapportering till EARS-Net

EARS-Net samlar och analyserar data om antibiotikaresistenta bakterier från de nationella övervakningssystemen, och bidrar till en större publik medvetenhet och kunskap om antibiotikaresistens.

Redan 1999 startades förlagan till EARS-Net, då kallat EARSS (Antimicrobial Resistance Surveillance System). Under de första tio åren fungerade EARSS management team vid det Holländska smittskyddsinstitutet RIVM som koordinator för projektet.

Den europeiska myndigheten ECDC övertog detta nätverk 2010 och ändrade då namnet till EARS-Net. I nuläget omfattar övervakningen bakteriearterna Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter species från invasiva infektioner. På nationell nivå koordineras och kvalitetssäkras allt arbete med EARS-Net av Folkhälsomyndigheten.

Rapportering till GLASS

År 2015 lanserade Världshälsoorganisationen, WHO, ett globalt system för övervakning av antibiotikaresistens. Det fick namnet Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS).

Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) (who.int)

I övervakningen samlas resistensdata in från prioriterade humana bakteriepatogener som isolerats från kliniska prover (blod, urin, avföring och livmoderhals- och uretralprover).

Patogener som för närvarande ingår i GLASS-AMR är: Acinetobacter spp., E. coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae.