Tillgänglighet till antibiotika

Antalet infektionsfall med svårbehandlade multiresistenta bakterier ökar i Sverige. Tillgången till specifik antibiotika är avgörande för utgången. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utrett möjliga modeller för att säkerställa Sveriges tillgång till antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Modeller för tillgänglighet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en modell för att bedöma vilka antibiotika som är särskilt medicinskt värdefulla att säkerställa tillgången till. Tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har vi dessutom utrett modeller för lagerhållning, distribution samt alternativa ekonomiska ersättningsmodeller.

Förslagen i rapporten syftar till säkerställa tillgängligheten till antibiotika av särskilt medicinskt värde. Detta på ett sätt så att risken för resistensutveckling minimeras samtidigt som patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier kan få bästa möjliga vård.

Uppdraget har redovisats 1 december 2017.

Läs och ladda ner rapporten här

Preciserande uppdrag

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har presenterat ett förslag på en ny ekonomisk ersättningsmodell med incitament för att utveckla nya antibiotika så att tillverkarna vet att investeringarna kan täckas även om användningen (och därmed försäljningen) blir mycket begränsad. Syftet med förslaget är att säkerställa långsiktig tillgänglighet av nya viktiga antibiotika.

Som ett tillägg till det ovan beskrivna uppdraget om modeller för tillgänglighet till antibiotika fick myndigheterna ett preciserande uppdrag; att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att i praktiken testa LIF:s föreslagna ersättningsmodell. Folkhälsomyndigheten och TLV har gett en gemensam rekommendation till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om, och i så fall på vilket sätt, den nya ekonomiska ersättningsmodellen som LIF tagit fram kan testas i praktiken.

Det preciserande uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 1 december 2016.

Ladda ner rapporten här

Kontakt

Jenny Hellman
tel: 010-205 24 05

Kontakt

Charlotta Edlund
tel: 010-205 20 11

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.