Tvätta händerna, håll avstånd

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället.

Kontrollera om det finns lokala allmänna råd för den region där du vistas och följ dem i så fall.

Stanna hemma när du är sjuk

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

På sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du gör om du blir sjuk, hur länge du ska stanna hemma och hur du gör för att testa dig.

Håll avstånd

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Det gäller överallt där människor samlas, till exempel i kollektivtrafiken, i matbutiken, på gym och på restauranger.

Undvik allmänna färdmedel om du kan, och välj ett färdmedel där du kan boka plats eller där du kan undvika trängsel.

Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Undvik större sociala sammanhang

Undvik att delta i större sociala sammanhang såsom fester, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska Kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur begravningar kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De kan spridas vidare när du till exempel tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete samt efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Det finns en film och en affisch om hur du tvättar händerna längre ned på sidan.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Undvik därför att röra vid ögon, näsa och mun.

Arbeta hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån. Arbete hemifrån ska väljas i samförstånd med arbetsgivaren så att inte verksamheten drabbas av negativa effekter. Det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön även vid arbete hemifrån.

Animerade filmer

Se fler filmer och ladda ner filmerna som mp4 här

Allmänna råd om covid-19 till allmänheten – Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Skydda dig och andra från smittspridning

Så här blir händerna rena