Tolv sjukdomsfall med Salmonella Enteritidis har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Åtta av de tolv insjuknade är barn under tio år och fallen är hemmahörande i tio olika regioner. Samtliga sjukdomsfall utom ett har insjuknat den 20 januari eller senare (figur). Det är lika många kvinnor/flickor som män/pojkar som har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23.

Diagram som visar insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23. Figuren visar att elva av fallen är insjuknade under vecka tre eller senare.

Läs mer