Harpest (tularemi) (Sverige augusti–november 2023)

Lyssna

Utbrottet av tularemi är över.

2023-11-28

Fram till och med vecka 47 i år har 700 personer från 16 regioner rapporterats smittade av harpest vilket är betydligt fler jämfört med medelvärdet för perioden 2000-2022 (se figur). De flesta sjukdomsfall har rapporterats från Västerbotten (180 fall), Gävleborg (133 fall) och Dalarna (80 fall). Av sjukdomsfallen är 62 % män, medelåldern är 57 år och åldersspannet 2-91 år.

Spridningen har historiskt oftast varit begränsad till kända riskområden. Så är även fallet i år. Det är känt att harar och även andra gnagare såsom möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen som oftast sprids till människor via myggbett. Eftersom myggor är de vanligaste smittspridarna i norra Sverige uppträder sjukdomen där främst under sensommar och tidig höst. Då är många människor ute i skog och mark.

Figur 2023-11-28. Antal rapporterade fall av harpest per vecka. Statistiken för 2023 sträcker sig fram till och med vecka 47.

Minskning av harpest fall från vecka 39. Högsta antal rapporterade fall var i vecka 38.

2023-10-16

Hittills i år har 593 personer från 16 regioner rapporterats smittade av harpest vilket är betydligt fler jämfört med medelvärdet för perioden 2000-2022 (se figur). De flesta sjukdomsfall har rapporterats från Västerbotten (162 fall), Gävleborg (124 fall) och Dalarna (72 fall). Av sjukdomsfallen är 61 % män, medelåldern är 54 år och åldersspannet 2-91 år.

Spridningen har historiskt oftast varit begränsad till kända riskområden. Så är även fallet i år. Det är känt att harar och även andra gnagare såsom möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen som oftast sprids till människor via myggbett. Ett bra sätt att skydda sig är därför att bära heltäckande klädsel och använda myggmedel samt att undvika närkontakt med döda djur.

Figur 2023-10-16. Antal rapporterade fall av harpest per vecka. Statistiken för 2023 sträcker sig fram till och med vecka 41.

Minskning av harpestfall med högsta antal fall i vecka 38.

2023-09-19

Hittills i år har 344 personer från 15 regioner rapporterats smittade av harpest vilket är betydligt fler jämfört med medelvärdet för perioden 2000-2022 (se figur). De flesta sjukdomsfall har rapporterats från Västerbotten (128 fall), Gävleborg (68 fall), Dalarna (34 fall) och Norrbotten (20 fall). Av sjukdomsfallen är 60 % män, medelåldern är 55 år och åldersspannet 3-91 år.

Spridningen har historiskt oftast varit begränsad till kända riskområden. Så är även fallet i år. Det är känt att harar och även andra gnagare såsom möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen som oftast sprids till människor via myggbett. Ett bra sätt att skydda sig är därför att bära heltäckande klädsel och använda myggmedel samt att undvika närkontakt med döda djur.

Figur 2023-09-19. Antal rapporterade fall av harpest per vecka. Statistiken för 2023 sträcker sig fram till och med vecka 37.

Fortsatt ökning av harpest fall med högst antal i vecka 35.

2023-09-04

Hittills i år har 208 personer från 14 regioner rapporterats smittade av harpest i vilket är betydligt fler jämfört med ett normalår (se figur). De flesta sjukdomsfallen rapporteras in från regionerna Västerbotten (89 fall), Gävleborg (29 fall), Dalarna (23 fall) och Norrbotten (14 fall). Av sjukdomsfallen är 60 % män och 40 % kvinnor. Medelåldern är 55 år och åldersspannet 3-91 år.

Då antalet sjukdomsfall vanligtvis är som störst under september förväntas utbrottet att växa ytterligare under de kommande veckorna. Spridningen är oftast begränsad till specifika riskområden, vilket hittills är fallet även i år. Det är känt att harar och även gnagare såsom möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen, och den sprids oftast till människor via myggbett. Ett bra sätt att skydda sig är därför att bära heltäckande klädsel och använda myggmedel samt att undvika närkontakt med döda djur.

Figur 2023-09-04. Antal rapporterade fall av harpest per vecka. Statistiken för 2023 sträcker sig fram till och med vecka 35.

Över 70 fall har rapporterats i vecka 35.