Campylobacter (Västra Götaland, 2014)

Lyssna

Detta utbrott av campylobacter är över.

Våren 2014

Under våren 2014 har Folkhälsomyndigheten varit med och utrett ett utbrott av Campylobacter i Västra Götaland där nio personer, förskolebarn och medföljande vuxna, har insjuknat efter ett besök på bondgård.

Utredningen har visat att den sannolika orsaken till utbrottet är konsumtion av opastöriserad mjölk. Samma bakteriestam som har infekterat de sjuka personerna har även påvisats hos gårdens nötkreatur och alla sjuka som deltagit i utredningen har druckit opastöriserad mjölk från gården.

Pastörisering innebär att man värmer upp livsmedlet för att ta död på sjukdomsframkallande mikroorganismer. Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som ger sjukdom, till exempel EHEC, campylobacter och listeria. Sjukdomarna är speciellt allvarliga för små barn och för dem som har nedsatt immunförsvar, gravida och äldre.

Vanliga symtom vid campylobacterinfektion är feber, diarréer (ibland blodiga), magsmärtor och illamående. Campylobacter är i de allra flesta fall en självläkande sjukdom och följdsjukdomar är ovanliga.

Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag, till exempel fåglar och nötkreatur. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.

För att minska risken att bli sjuk av campylobacter och andra bakterier:

  • Undvik att dricka opastöriserad mjölk
  • Genomstek alltid fågel och köttfärs
  • Blanda inte rått kött med mat som ska ätas utan att först upphettas

Läs mer