Clostridioides difficile typ 027 (Växjö 2014)

Lyssna

Detta utbrott Clostridioides difficile typ 027 är över.

I januari 2014 diagnosticerades fall av den resistenta bakterien Clostridioides difficile typ 027 för första gången i Sverige. Folkhälsomyndigheten förstärkte övervakningen genom insamling av isolat från landets laboratorier. Analysen visade att det rörde sig om enstaka fall och att utbrottet i Växjö var geografiskt begränsat. Utbrottet visade dock att det finns skäl att verka för en stärkt lokal övervakning i landet, exempelvis genom att införa lokal snabbtypning vid misstanke om utbrott.