Cryptosporidium (Göteborg 2015)

Lyssna

Detta utbrott av Cryptosporidium är över.

Folkhälsomyndigheten har utrett orsaken till att nio personer insjuknade i magsjuka orsakad av tarmparasiten cryptosporidium. De besökte alla den Odontologiska Riksstämman i Göteborg den 12–14 november 2015.

Personerna, som är från Jönköpings län och Östergötland, insjuknade veckan efter Riksstämman. Utbrottet är nu att betrakta som över, eftersom det inte rapporterats fler insjuknade den senaste veckan. Vi vill trots allt uppmärksamma dem som besökt Riksstämman och sedan blivit magsjuka att det kan handla om cryptosporidiuminfektion. Sjukdomen kan spridas mellan personer och därför är det viktigt med god livsmedels- och handhygien.

Information om det inträffade skickades ut till samtliga deltagare på Riksstämman. I samband med informationsutskicket ombads även alla deltagarna, oavsett om de har varit sjuka eller inte, att besvara en enkät. Enkäten besvarades av omkring 1 500 personer och 83 av dem betraktades som sjukdomsfall. Av dessa var 68 kvinnor och 15 män. Smittkällan kunde inte säkert fastställas, men misstänktes vara någon ingrediens som användes i huvudrätterna vid lunchen under två av konferensdagarna. Inget livsmedel fanns kvar för provtagning.

Nio personer laboratoriekonfirmerades med en identisk typ av Cryptosporidium parvum.

Folkhälsomyndigheten utredde utbrottet tillsammans med miljöförvaltningen i Göteborg, berörda smittskyddsenheter och Livsmedelsverket.

Fakta om cryptosporidium

  • Cryptosporidium är en tarmparasit som kan orsaka magsjuka. Parasiterna utsöndras med avföring från en infekterad person och kan sedan spridas till andra. Vissa arter av cryptosporidium kan spridas från djur.
  • Symtomen på cryptosporidiuminfektion är vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, uppsvälld mage och ibland feber. Kräkningar är mindre vanliga. Inkubationstiden är 2–12 dygn.
  • Symtomen behandlas med vätskeersättning. Infektionen läker normalt spontant inom 1–3 veckor.
  • Under 2014 rapporterades drygt 400 fall av cryptosporidiuminfektion i Sverige och av dessa var 245 smittade i Sverige.
  • Ibland inträffar större utbrott. 2010 insjuknade 27 000 personer i Östersund och 20 000 personer i Skellefteå.