Cryptosporidium (Skellefteå 2011)

I april 2011 inträffade ett dricksvattenburet utbrott i Skellefteå där cirka 20 000 personer smittades av Cryptosporidium hominis. Invånarna kokade vattnet under 6 månader. Någon direkt orsak till utbrottet kunde aldrig fastställas, även om det troligtvis hade en koppling till utbrottet i Östersund året innan eftersom det var samma art av parasit som påvisades bland de insjuknade i båda utbrotten.

Läs mer om utbrottet i Östersund här.

Relaterade nyheter från Smittskyddsinstitutet

26 april 2011: Avloppsvatten från Skellefteå innehåller Cryptosporidium. I en analys av avloppsvatten kunde däremot Cryptosporidium påvisas.

20 april 2011: Analyserat vatten från Skellefteå innehåller inte Cryptosporidium. Cryptosporidium kunde inte påvisas i vare sig dricksvatten eller råvatten från vattenverket Abborren i Skellefteå.

Kontakt

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan