Läs mer om utbrottet i Östersund här.

Relaterade nyheter från Smittskyddsinstitutet

26 april 2011: Avloppsvatten från Skellefteå innehåller Cryptosporidium. I en analys av avloppsvatten kunde däremot Cryptosporidium påvisas.

20 april 2011: Analyserat vatten från Skellefteå innehåller inte Cryptosporidium. Cryptosporidium kunde inte påvisas i vare sig dricksvatten eller råvatten från vattenverket Abborren i Skellefteå.