Cryptosporidium (Skellefteå, april 2011)

Lyssna

Detta utbrott av Cryptosporidium är över.

I april 2011 inträffade ett dricksvattenburet utbrott i Skellefteå där cirka 20 000 personer smittades av Cryptosporidium hominis. Invånarna kokade vattnet under 6 månader. Någon direkt orsak till utbrottet kunde aldrig fastställas, även om det troligtvis hade en koppling till utbrottet i Östersund året innan eftersom det var samma art av parasit som påvisades bland de insjuknade i båda utbrotten.

Relaterade nyheter från Smittskyddsinstitutet

26 april 2011

Avloppsvatten från Skellefteå innehåller Cryptosporidium. I en analys av avloppsvatten kunde däremot Cryptosporidium påvisas.

20 april 2011

Analyserat vatten från Skellefteå innehåller inte Cryptosporidium. Cryptosporidium kunde inte påvisas i vare sig dricksvatten eller råvatten från vattenverket Abborren i Skellefteå.