Ehec (Dalarna, juni 2013)

Lyssna

Utbrottet i Dalarna över. Det var sannolikt blandad grönsallad som orsakade utbrottet av ehec på en restaurang i Rättvik 19-25 juni då minst 29 personer smittades. Det visar en utredning från Smittskyddsinstitutet och flera berörda myndigheter. Det går inte att avgöra var salladen kom ifrån.

26 augusti 2013

Totalt bekräftades 29 personer bära på ehec bland gäster och personal vid restaurangen. 19 av dessa drabbades av sjukdomsbesvär och 10 visade sig bära på smittan utan att ha fått symtom. Ytterligare nio personer var sjuka men blev aldrig testade. Två personer som inte hade haft någon kontakt med restaurangen insjuknade också.

Utbrottet är över

Restaurangen har öppnat igen efter omfattande sanering och inga nya fall har upptäckts. Undersökningsresultatet baseras på svar från enkäter som skickades ut till över 200 personer som besökte restaurangen under den aktuella tidsperioden.

Oklart var salladen kom ifrån

Smittskyddsinstitutet och berörda kommuner har inte kunnat identifiera var salladen kom ifrån eftersom sallad från ett flertal olika producenter har blandats hos distributören. Eventuellt smittad sallad tros inte längre finnas kvar.

24 juli 2013

Utbrottet utreddes av flera smittskyddsenheter och Smittskyddsinstitutet och sammanlagt 30 personer bekräftades smittade. Det är ännu oklart vad som orsakade utbrottet men utredningen fortsätter att försöka identifiera smittkällan.

Utbrottet upptäcktes fredagen den 28 juni då smittskyddsenheten i Dalarna mottog anmälningar på fem personer med ehec. Alla hade varit på Stiftsgården i Rättvik. Anläggningen har gäster från hela landet och ett omfattande arbete med att kontakta dessa inleddes.

30 personer smittade

Personer som hade varit på Stiftsgården mellan den 16 till 28 juni och blivit magsjuka uppmanades att lämna prov. Kartläggningen identifierade 30 personer från framförallt Dalarna och Stockholm som ätit på Stiftsgården i mitten av juni och någon vecka framåt och som insjuknat i ehec-infektion.

Myndigheterna letar efter smittkällan

Smittskyddsinstitutet har skickat ut enkäter till de som har besökt restaurangen där de får uppge vad de ätit. Genom att jämföra vad de sjuka och de friska har ätit hoppas man kunna spåra smittkällan. Parallellt spårar de lokala miljö- och hälsoskyddsenheterna tillsammans med Livsmedelsverket maten som serverats.

Öppnat igen efter sanering

Restaurangen var stängd i en vecka och har efter sanering öppnat igen. Lokalerna sanerades grundligt och all mat som härrörde från de aktuella veckorna i juni har kasserats.