Hepatit A (Sverige, februari–april 2019)

Lyssna

Utbrottet av hepatit A är över. Smittkällan har inte kunnat identifieras.

10 juni 2019

Totalt insjuknade 11 personer i utbrottet av hepatit A där färska dadlar från Iran var den misstänkta smittkällan. Sex kvinnor och fem män i åldrarna 28-73 år, insjuknade mellan 26 februari och 17 april. De är bosatta i åtta olika län/regioner (Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Örebro) och samtliga har smittats i Sverige. De har alla regelbundet ätit färska dadlar från Iran men av olika varumärken.

Av de fem olika utbrottsstammar av genotyp IIIA virus som kunde påvisas hos de smittade personerna, liknade tre av dem danska och amerikanska stammar från 2017-2018 kopplat till konsumtion av dadlar.

Då de analyser av dadlar som gjorts inte har kunnat påvisa hepatit A virus kan den misstänkta smittkällan inte bekräftas. Dock behöver ett negativt provsvar nödvändigtvis inte innebära ett negativt prov då det är svårt att analysera för virus i livsmedel. Inget särskilt varumärke eller specifik leverantör av dadlar har heller kunnat pekas ut.

Figur 2019-06-10. Antalet fall i utbrottet, 26 februari-17 april 2019 (n=11).

Diagram över antalet fall i utbrottet fram till 2019-06-10

9 maj 2019

Totalt är det 10 bekräftade fall som kan kopplas till utbrottet av hepatit A och det senaste fallet insjuknade 17 april. De fortsatta analyserna av dadlar har inte kunnat påvisa hepatit A virus och det finns fortfarande inget misstänkt varumärke av dadlar. Än så länge är det för tidigt att säga att utbrottet är över även om toppen för utbrottet verkar ha passerats.

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, berörda smittskyddsenheter och kommuner utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2019-05-09. Antalet fall i utbrottet, 26 februari-17 april 2019 (n=10).

Antalet fall i utbrottet, 26 februari-17 april 2019 (n=10), 190509

26 april 2019

Sedan slutet av februari har nio fall kunnat kopplas till ett utbrott av hepatit A där den misstänkta smittkällan är färska dadlar från Iran. Åtta av fallen är bekräftade och har samma typ av hepatit A-virus (genotyp IIIA) och ett fall är misstänkt. Fallen är i åldrarna 28-73 år, fem är män och fyra kvinnor. Fallen är från sju olika län (Örebro, Stockholm, Uppsala, Skåne, Södermanland, Kalmar och Halland). Senaste fallet insjuknade 16 april. Gemensamt för fallen är att de regelbundet ätit färska dadlar.

Hos de åtta bekräftade fallen har fyra olika stammar med genotyp IIIA påvisats. Två av dessa liknar de stammar som orsakade ett utbrott i Danmark 2018 kopplat till dadlar från Iran. I det utbrottet kunde ett flertal varianter av genotyp IIIA stammar påvisas hos fallen. En av dessa utbrottsstammar kunde även påvisas i dadlar.

De analyser av dadlar som gjorts hittills har inte kunnat påvisa hepatit A virus men fortsatta analyser pågår. Det finns i dagsläget inget varumärke av dadlar som är särskilt utpekat eller misstänkt och ingen gemensam producent har kunnat identifierats.

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, berörda smittskyddsenheter och kommuner utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2019-04-26. Antalet fall i utbrottet, 26 februari-16 april 2019 (n=9).

diagram som visar antal fall av hepatit A