Hepatit A (Sverige, juni-juli 2018)

Lyssna

Utbrottet är avslutat och totalt 20 personer har bekräftats tillhöra utbrottet. Utredningen visade att smittkällan var frysta importerade jordgubbar från Polen. Det aktuella partiet av jordgubbar återkallades.

12 september 2018

Totalt 20 personer från sex olika län (Skåne, Blekinge, Kalmar, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg) kunde kopplas till det utbrott av hepatit A som orsakades av frysta importerade jordgubbar från Polen. Molekylärbiologisk analys visade att 17 av fallen hade en identisk stam av hepatit A virus subgenotyp IB. Resterande tre fall kunde inte typas men hade en stark epidemiologisk koppling till utbrottet. Fallen var i åldrarna 9 till 92 år (median 42 år), 13 kvinnor och sju män. Majoriteten av fallen insjuknade i juni (se figur).

Livsmedelsverkets analys av det aktuella partiet av jordgubbar visade att de innehöll samma stam av hepatit A virus som de insjuknade personerna smittats av. Bären hade främst levererats till storhushåll och restauranger och företaget återkallade det aktuella partiet från sina mottagare och kunder. Polska myndigheter informerades om virusfynden i bären via Livsmedelsverket.

Gemensamt för samtliga fall i utbrottet var att de ätit jordgubbarna, i form av smoothies eller dessert, utan upphettning innan förtäring.

Figur 2018-09-12. Antal fall i hepatit A utbrottet, 30 maj-10 juli 2018 (n=20).

Antal fall i hepatit A utbrottet, 30 maj-10 juli 2018 (n=20). Vecka 22 3 fall, vecka 23 8 fall, vecka 24 1 fall, vecka 25 2 fall, vecka 26 2 fall, vecka 27 2 fall och vecka 28 2 fall.

20 juli 2018

Ytterligare misstänkta fall har kopplats till utbrottet av hepatit A orsakat av kontaminerade frysta jordgubbar från Polen. Det är nu rapporterat totalt 17 fall varav 13 bekräftade och 4 misstänkta. Det senaste fallet insjuknade i mitten av juli.

Figur 2018-07-20. Antalet fall i utbrottet, vecka 22–29 2018 (n=17).

Graf över antalet fall av hepatit A per vecka

4 juli 2018

Det är nu totalt 13 fall, 11 bekräftade och två misstänkta, från fyra olika län (Skåne, Blekinge, Kalmar, Gävleborg) som kan kopplas till utbrottet. Senaste fallet insjuknade 18 juni. Fallen är i åldrarna 11-92 år, nio kvinnor och fyra män. Samtliga fall har ätit smoothies eller dessert/bärblandning innehållande frysta importerade jordgubbar som inte upphettats innan förtäring.

Ytterligare analyser av det aktuella partiet av jordgubbar från Polen visar att de innehåller samma typ av hepatit A virus som de insjuknade personerna smittats av. Jordgubbarna har inte sålts direkt till konsument.

Figur 2018-07-04. Antalet fall i utbrottet, 30 maj-18 juni 2018 (n=13).

Diagram över antalet hepatit A-fall i utbrottet, 30 maj-18 juni 2018

29 juni 2018

Under juni har det rapporterats 12 fall, 10 bekräftade och två misstänkta, från tre olika län (Skåne, Blekinge, Kalmar) med samma typ av hepatit A-virus (genotyp IB). Senaste fallet insjuknade 18 juni. Fallen är i åldrarna 11-92 år, nio kvinnor och tre män. Gemensamt för fallen är att de ätit smoothies eller dessert/bärblandning innehållande frysta importerade jordgubbar som inte upphettats innan förtäring.

I den pågående utredningen som utförs i samarbete med berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och andra myndigheter, har en gemensam distributör av frysta jordgubbar identifierats. Jordgubbarna är importerade från Polen. Analys av provtagna bär visar att de innehåller hepatit A-virus.

Företaget har återkallat det aktuella partiet av jordgubbar och informerat sina mottagare och kunder att kassera eller skicka tillbaka eventuella kvarvarande bärpåsar. Företaget levererar främst till storkök och restauranger. Via Livsmedelsverket har polska myndigheter informerats om virusfynden.

Figur 2018-06-29. Antalet fall i utbrottet, 30 maj-18 juni 2018 (n=12).

Antal fall hepatit A juni 2018

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A infektion