Listeria AscI0039 (2013–2014)

Lyssna

Detta utbrott av Listeria AscI0039 är över.

Fall av Listeria med misstänkt koppling till charkuterier utreds nu av Folkhälsomyndigheten i samarbete med de regionala smittskyddsenheterna och Livsmedelsverket.

10 februari 2015

Sedan oktober 2013 har 49 personer smittats med utbrottsstammen AscI0039. De senaste fallen insjuknade i slutet av oktober 2014. Då mer än tre månader gått utan att nya fall upptäckts, bedöms nu utbrottet vara över. Utredningen pekade mot någon form av charkprodukt som smittkälla men exakt vilken produkt det rörde sig om kunde aldrig helt klarläggas

Totalt smittades 30 kvinnor (61 %) och 19 män och majoriteten av fallen var äldre än 70 år. Enligt de uppgifter som rapporterats till Folkhälsomyndigheten har sju personer i utbrottet avlidit i nära anslutning till sin listeriainfektion. Av de som insjuknade var fyra gravida kvinnor.

Bild 1, 2015-02-10. Fall av listerios knutna till utbrott AscI0039, 2013-10-01 till 2014-10-28 (n=49).

Antal fall av listeria per vecka

Bild 2, 2015-02-10. Könsfördelning av antalet fall av listeria.

Könsfördelning av antalet fall av listeria

Bild 3, 2015-02-10. Åldersfördelning i procent av totala antalet fall i utbrottet.

Åldersfördelning av antalet fall av listeria

Tabell 1: Antal fall av Asc10039 per län i Sverige.
Län Antal fall av AscI0039
Blekinge 2
Dalarna -
Gotland 1
Gävleborg 1
Halland 1
Jämtland 2
Jönköping -
Kalmar 2
Kronoberg 2
Norrbotten -
Skåne 16
Stockholm 3
Södermanland 1
Uppsala 1
Värmland 1
Västerbotten 1
Västernorrland -
Västmanland -
Västra Götaland 9
Örebro 5
Östergötland 1
Totalt 49

12 november 2014

Totalt har 47 personer smittats med utbrottsstammen AscI0039 sedan oktober 2013. Inga nya fall har tillkommit sedan september 2014. Utredningen pekar mot någon form av charkprodukt som smittkälla men exakt vilken produkt det rör sig om är inte fullständigt klarlagt.

Bild 4, 2014-11-12. Antal fall mellan vecka 39 2013 och vecka 45 2014.

Antalet fall av listeria per vecka

28 augusti 2014

Utbrottet av Listeriastammen AscI0039 pågår fortfarande i Sverige och ytterligare två fall har insjuknat, ett under vecka 27 och ett under vecka 31. Totalt har 44 personer smittats med utbrottsstammen sedan oktober 2013. Smittkällan är fortfarande inte helt klarlagd och utredningen fortsätter.

Bild 5, 2014-08-28. Fall av listerios knutna till utbrott 2013-10-01 till 2014-07-31 (n-44).

Fall av listerios knutna till utbrott 2013-10-01 till 2014-07-31

Bild 6, 2014-08-28. Åldersfördelning av listerios i procent av totala antalet fall i utbrottet.

Åldersfördelning av antalet fall av listeria

Bild 7, 2014-08-28. Könsfördelning i procent av totala antalet fall.

Könsfördelning av antalet fall av listeria

Tabell 2: Rapporterade fall av Listeria AscI0039 per län i Sverige.
Län Rapporterade fall av Listeria AscI0039
Blekinge 2
Dalarna -
Gotland 1
Gävleborg 1
Halland 1
Jämtland 2
Jönköping -
Kalmar 2
Kronoberg 2
Norrbotten -
Skåne 14
Stockholm 3
Södermanland 1
Uppsala 1
Värmland 1
Västerbotten 1
Västernorrland -
Västmanland
Västra Götaland 7
Örebro 5
Östergötland -
Totalt 44

5 augusti 2014

Listeriautbrottet i Sverige pågår fortfarande och de senaste två fallen insjuknade under vecka 25 och 29. Totalt har 42 personer smittats med utbrottsstammen AsCI0039 sedan oktober 2013. Smittkällan är fortfarande inte helt klarlagd och utredningen fortsätter.

Bild 8, 2014-08-05. Fall av listerios knutna till utbrottet 2013-10-01 till 2014-07-15.

Antal fall av listeria per vecka

24 juni 2014

Sedan oktober 2013 pågår ett listeriautbrott i Sverige. Totalt har 40 personer insjuknat, där de sista två fallen rapporterades under vecka 22.

De som blivit sjuka har fått svara på en enkät om vilka livsmedel de ätit. Många har angett att de ätit olika typer av kalla charkprodukter, till exempel skinka, medvurst och leverpastej. Ett charkuteriföretag hittade i februari 2014 listeria i sina produkter och stängde då ned den produktionslinje där listeria påträffats. Inkubationstiden för listeriainfektion är i genomsnitt tre veckor men kan variera mellan 3-70 dygn.

På grund av den långa inkubationstiden och att charkprodukter kan ha lång hållbarhet kan vi inte säkert säga om de senaste fallen har smittats av ett livsmedel som fortfarande finns på marknaden. Smittkällan är heller inte helt klarlagd.

För säkerhets skull vill Folkhälsomyndigheten uppmana riskgrupper att undvika att äta kalla charkprodukter. Riskgrupper är gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Bild 9, 2014-06-24. Fall av listerios knutna till utbrottet 2013-10-01 till 2014-06-24.

Antal fall av listeria per vecka.

26 mars 2014

Listeria i prover från charkföretag. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)

19 mars 2014

Fler fall av listeria. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.)

26 februari 2014

Fortsatt arbete för att identifiera listeriakälla. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten.