Papegojsjuka (Sverige, vintern 2023–2024)

Lyssna

Detta utbrott av papegojsjuka är över.

2024-05-14

Säsongen för papegojsjuka 2023–2024 startade tidigare jämfört med de fem föregående åren. Många fall sågs redan i november och december men har under första kvartalet av 2024 legat på under normala nivåer för säsongen. Från september fram till den 30 april har 50 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från tio regioner. De flesta fallen har rapporterats från region Stockholm (17 fall). Det var fler män (78 %) än kvinnor som insjuknade och medianåldern var 69 år. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade personer kan orsaka influensaliknande symtom och i vissa fall lunginflammation. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Figur 2024-04-30. Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024 jämfört med medelvärdet för de fem föregående säsongerna.

Figuren visar att det höga antalet rapporterade fall under november och december 2023 har minskat till normala säsongsnivåer under januari, februari, mars och april 2024.

Att undvika smitta från fåglar

För att minska risken att smittas av papegojsjuka, och även av andra smittämnen som finns hos fåglar (exempelvis salmonella) bör försiktighet iakttas vid kontakt med fågelträck, fågelbon och sjuka fåglar.

Om exempelvis ett fågelbord måste rengöras, bör detta ske utomhus och blötas ned med exempelvis såpvatten för att undvika att torkad fågelträck dammar. Att använda högtryckstvätt för att spola bort fågelträck bör undvikas eftersom det kan öka mängden smittämne i luften. Vid kontakt med fåglar eller fågelträck är det viktigt att tvätta händerna noga efteråt.

2024-04-08

Efter en tidig start på säsongen för papegojsjuka med många fall redan i november och december minskade antalet rapporterade fall under början av 2024 för att i mars ligga på normala nivåer för säsongen. Från september fram till den 31 mars har 48 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från tio regioner. De flesta fall har rapporterats från Region Stockholm (16 fall). Det är fler män (79 %) än kvinnor som insjuknat och medianåldern är 70 år.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symtom och i vissa fall lunginflammation. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Figur 2024-03-31. Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024 jämfört med medelvärdet för de fem föregående säsongerna.

Figuren visar att det höga antalet rapporterade fall under november och december 2023 har minskat till normala säsongsnivåer under januari, februari och mars 2024.

2024-03-04

Efter en tidig start på säsongen för papegojsjuka med många fall redan i november och december minskar antalet rapporterade fall i januari och februari. Från september fram till den 29 februari har 42 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från nio regioner. De flesta fall har rapporterats från Region Stockholm (11 fall) och Skåne (8 fall). Det är fler män (81 %) än kvinnor som insjuknat och medianåldern är 71 år.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symtom och i vissa fall lunginflammation. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Figur 2024-02-29. Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024 jämfört med medelvärdet för de fem föregående säsongerna.

Figuren visar att det höga antalet rapporterade fall under november och december 2023 har minskat till normala säsongsnivåer under januari och februari 2024.

2024-02-07

Efter en tidig start på säsongen för papegojsjuka med många fall redan i november och december minskar antalet rapporterade fall i januari. Från september fram till den 31 januari har 39 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från nio regioner. De flesta fall har rapporterats från Region Stockholm (10 fall) samt Västra Götaland och Skåne (7 fall vardera). Det är fler män (79 %) än kvinnor som insjuknat och medianåldern är 73 år.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symptom och i vissa fall lunginflammation. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Figur 2024-01-31. Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024 jämfört med medelvärdet för de fem föregående säsongerna.

Det höga antalet rapporterade fall under november och december 2023 har minskat till normala säsongsnivåer under januari 2024.

2023-12-12

Säsongen för papegojsjuka (psittakos) har börjat tidigare än vanligt och antalet fall har ökat sedan slutet av november. Från september fram till den 12 december har 25 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats från åtta regioner. De flesta fall har rapporterats från Västra Götaland (6 fall) och Kalmar (5 fall). Det är fler män (84 %) än kvinnor som insjuknat och medelåldern är 71 år.

Fåglar utgör en reservoar för smittan som hos infekterade individer kan orsaka influensaliknande symptom och i vissa fall lunginflammation. Flertalet av de som insjuknat har kommit i kontakt med fågelträck från vilda fåglar till exempel genom hantering av fågelbord och andra utomhusaktiviteter. För att patienter med lunginflammation snabbt ska diagnostiseras och få rätt behandling är det viktigt att vårdpersonal är medvetna om förekomsten av papegojsjuka.

Antal anmälda fall (figur 2023-12-12) av papegojsjuka per månad under säsongen 2023-2024 från september till och med 12 december samt medelvärdet för de senaste fem säsongerna.

Figur 2023-12-12: Antal anmälda fall av papegojsjuka under säsongen 2023-2024.

Ökning av fall av papegojsjuka från september.