Polio (Somalia 2013)

  • Utbrottet av polio i Somalia växer

    PUBLICERAT 16 AUGUSTI 2013: Resande till Somalia rekommenderas poliovaccination. Minst 100 fall av polio har rapporterats från Somalia sedan början av maj 2013. Tio fall har även rapporterats från Dadaab…

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan