Salmonella Typhimurium (Sverige 2012)

Lyssna

Utbrottet av Salmonella Typhimurium är över.

13 december 2012

Sedan november 2012 har ett ökat antal fall av monofasisk Salmonella Typhimurium anmälts till Smittskyddsinstitutet.

Från början av november till den 12 december 2012 har 34 personer från 14 län insjuknat med infektion från salmonellastammar som liknar varandra så mycket att det ger misstanke om en gemensam smittkälla. Den aktuella stammen är relativt vanlig i Europa och har tidigare förknippats med förorenat kött. I Sverige är den dock inte lika vanlig som i övriga Europa.

Frågeformulär skickas ut

För att hitta smittkällan till utbrottet och förhindra fortsatt smittspridning gör Smittskyddsinstitutet nu en enkätstudie (en så kallad fall/kontrollstudie ) där alla personer som rapporterats ha denna typ av salmonella, samt slumpvis utvalda personer i befolkningen, uppmanas att besvara ett frågeformulär om vilken mat de handlat och ätit. Med hjälp av informationen från enkätstudien kan vi ta reda på om de personer som fått salmonellainfektionen har ätit något som de friska personerna inte har ätit, och som därför kan vara smittkällan. Vi är helt beroende av att enkäterna bevaras för att vi ska få ett pålitligt resultat.

Samarbete med smittskyddsenheterna

Vid en utbrottsutredning som denna samarbetar Smittskyddsinstitutet alltid med landets smittskyddsenheter. Ännu finns inte någon klar misstanke om vad som har orsakat utbrottet. Smittskyddsinstitutet återkommer med mer information när enkätsvaren från patienter och friska kontrollpersoner har bearbetats.

God hygien skyddar

God personlig hygien och livsmedelshygien är viktiga faktorer för att undvika att smittas av livsmedelsburna infektioner, som till exempel salmonellainfektion. Tvätta alltid händerna såväl efter toalettbesök som innan matlagning och innan du äter, skölj alltid grönsaker noga och undvik att äta rått kött. Tänk också på att diska redskap som har använts till rått kött samt att tvätta händerna efter att du har hanterat detta.

Vid resa utomlands kan det vara svårt att kontrollera livsmedelshygien, men var noga med att tvätta händerna och ät mat som ser fräsch och nylagad ut. Bufféer där mat har fått stå framme länge kan innebära en högre risk, likaså okokta grönsaker och rått kött. Personer med symtom, det vill säga diarré, feber, buksmärtor och ibland kräkningar, bör som alltid uppsöka vårdcentral för provtagning.