Salmonella Bovismorbificans (april-juni 2018)

Lyssna

Utbrottet av salmonella Bovismorbificans är över men smittkällan kunde inte identifieras.

28 juni 2018

Totalt insjuknade 40 personer i det utbrott av salmonella Bovismorbificans som identifierades vid Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram i mitten på maj. De drabbade, 23 kvinnor och 17 män, är mellan 18 och 80 år och bosatta i 13 olika län (figur 1). Personerna insjuknade mellan 16 april och 18 maj (figur 2). Det finns inga uppgifter om fall i våra grannländer. Utredningen pekar mot att personerna har blivit smittade vid restaurangbesök. De rätter som de smittade personerna har ätit har jämförts för att identifiera gemensamma livsmedel. Några livsmedel har förekommit i flera rätter och har provtagits men livsmedelsanalyserna har varit negativa.

Smittkällan har inte kunnat fastställas men baserat på utbrottets förlopp så är det sannolikt orsakat av ett livsmedel med kortare hållbarhet, som distribuerats nationellt, och som inte längre finns kvar på marknaden.

Figur 1, 2018-06-27. Karta över fall.

Fördelning av antal fall i Sverige.

Figur 2, 2018-06-27. Antal fall med salmonella Bovismorbificans kopplade till utbrottet, efter insjukningsdatum alternativ provtagningsdatum i de fall insjukningsdatum saknas.

Figur 3. Antal fall med salmonella Bovismorbificans kopplade till utbrottet, efter insjukningsdatum alternativ provtagningsdatum i de fall insjukningsdatum saknas, 2018-06-27.

25 maj 2018

Under april och maj har ett stort antal fall av samma salmonellatyp (Bovismorbificans) rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Ett 30-tal fall utreds som tillhörande utbrottet. De insjuknade personerna är i åldern 18 till 80 år och är geografiskt spridda över landet.

Än så länge är smittkällan okänd, men en utredning pågår i samarbete med berörda smittskydd och andra myndigheter för att så fort som möjligt fastställa orsaken till utbrottet.

Figur 2018-05-25. Insjukningskurva för salmonella Bovismorbificans.

Insjukningskurva för salmonella Bovismorbificans