Salmonella (Europa, september-november 2019)

Lyssna

Utredning av utbrott av Salmonella Mikawasima är avslutat. Trolig smittkälla är ett livsmedel som distribuerats brett i Europa men inget specifikt livsmedel har kunnat kopplas till utbrottet.

9 januari 2020

Från mitten av september och fram till slutet av november 2019 insjuknade 36 fall i salmonellainfektion orsakad av Salmonella Mikawasima. De flesta insjuknade under första halvan av oktober. Fallen kunde kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) och även med fall i andra europeiska länder, sammanlagt ca 200 fall. De svenska fallen återfanns i alla åldersgrupper och var spridda i 12 län med flest fall i Halland, Skåne och Värmland. Något fler kvinnor (20 fall) än män (16 fall) insjuknade.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utredde tillsammans utbrottet. Utredningen samordnades med övriga europeiska länder genom den europeiska smittskyddsenheten ECDC. En färsk grönsak som distribuerats brett i Europa tros vara orsaken till utbrottet men smittkällan har inte kunnat fastställas.

Figur 2020-01-09. Insjukningskurva för svenska sjukdomsfall med Salmonella Mikawasima (n=36).

Figur. Insjukningskurva för svenska sjukdomsfall med Salmonella Mikawasima (n=36), 2020-01-09

6 november 2019

Sedan mitten av september har 33 sjukdomsfall av Salmonella Mikawasima kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). De har även kopplats samman med sjukdomsfall i andra europeiska länder. Sjukdomsfallen i Sverige är spridda i 12 län och det senaste kända insjukningsdatumet 24 oktober. Sjukdomsfallen finns i alla åldersgrupper (medel 47 år, 4-89 år) och något fler kvinnor (58 %) än män (42 %) har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan, som tros vara ett livsmedel som distribuerats till ett flertal europeiska länder men som hittills är okänd. Utredningen samordnas med övriga europeiska länder genom den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur 2019-11-06. Insjukningskurva för svenska sjukdomsfall med Salmonella Mikawasima (n=33).

tabell som visar Insjukningskurva för svenska sjukdomsfall med Salmonella Mikawasima (n=33), 2019-11-06