Svenska fall utreds av landets smittskyddsenheter men eftersom det är många länder inblandade utreds utbrottet även av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och smittskyddsmyndigheter i Lettland och övriga berörda länder i Europa Salmonella sprids ofta via mat och ECDC har satt samman en enkät med menyer från de arenor man spelat på under helgen 17-19 april 2015. Vi på Folkhälsomyndigheten bistår ECDC med att skicka enkäter till de svenska deltagarna helgen 17-19 april 2015 för att underlätta att man kan identifiera smittkällan.

Läs mer

Sjudomsinformation om Salmonella