Salmonella monofasisk Typhimurium (Sverige, januari–maj 2017)

Lyssna

Utbrott av salmonella monofasisk Typhimurium (MLVA 3-10-10-N-211) är över.

28 maj 2017

Totalt insjuknade 18 personer av salmonellatypen som påvisades i en italiensk tryffelsalami.

Figur 2017-05-28. Antal fall per vecka.

Graf som visar insjukningsvecka för fallen i utbrottet av salmonella

9 februari 2017

Hittills har 17 personer med den specifika salmonellatypen rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Utbrottet har kunnat härledas till en italiensk tryffelsalami. Det aktuella partier säljs inte längre och har bäst-före-datum 14 februari.

Figur 2017-02-09. Antal fall med salmonella kopplade till utbrottet per dag för insjuknande, alternativt provtagningsdag för de fall där insjukningsdag saknas.

antal salmonella kopplade till utbrott

25 januari 2017

De flesta fallen kommer från Stockholms län men även Dalarna, Västmanland och Västra Götaland har fall. De insjuknade personerna är i åldern 1 till 76 år och det är något fler kvinnor än män. Smittskyddet i Stockholm utreder utbrottet i samarbete med berörda myndigheter. Än så länge är inte smittkällan fastställd men utredning pågår för att så fort som möjligt identifiera den.

Figur 2017-01-25. Antal fall med salmonella kopplade till utbrottet per dag för insjuknande, alternativt provtagningsdag för de fall där insjukningsdag saknas.

Antal fall med salmonella kopplade till utbrottet per dag för insjuknande, alternativt provtagningsdag för de fall där insjukningsdag saknas.