Salmonella monofasisk Typhimurium (Sverige mars–april 2016)

Lyssna

Utbrottet av Salmonella monofasisk Typhimurium är över.

Mars-april 2016

Under perioden 10 mars till 24 april 2016 insjuknade ett 40-tal personer i mag-tarmbesvär orsakade av en viss typ av salmonella. Smittspårningsarbetet ledde till att den troliga smittkällan kunde tas bort från marknaden och inga nya sjukdomsfall har inkommit sedan dess.

Totalt insjuknade 46 personer i Sverige av samma typ av salmonella (monofasisk Typhimurium MLVA 3-12-8/9-N-211). De insjuknade fick svara på frågor om vad de ätit och svaren jämfördes sedan för att försöka hitta en gemensam smittkälla. Sjukdomsfallen kopplade till utbrottet fanns i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Som tidigare rapporterat var Tulip Picante Salami Sticks av märket GØL tidigt en av de misstänkta produkterna i utbrottet och två partier med bäst före-datum 08.05.16 och 15.05.16 återkallades av företaget. Återkallandet gjordes direkt då salmonella påvisades i en öppnad förpackning som ett av sjukdomsfallen hade kvar hemma. Den salmonellastam som påvisades i salamin visades vara av samma typ som utbrottstammen (monofasisk Typhimurium, MLVA 3-12-8-N-211).

Under den fortsatta utredningen påvisades salmonella av samma typ (monofasisk Typhimurium, MLVA 3-12-8-N-211) i ytterligare två öppnade förpackning samt även i en oöppnad förpackning. Samtliga positiva prover kom från partiet med bäst före-datum 08.05.16. Ytterligare provtagning har gjorts på andra partier men dessa analyser har varit negativa.

Eftersom inga nya rapporterade fall har insjuknat sedan slutet av april bedöms utbrottet, som sannolikt berodde på kontaminerade salami sticks, vara över.

Utredningsarbetet har skett i samarbete med berörda smittskyddsenheter och miljöförvaltningar lokalt, samt med Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Figur. Antal rapporterade utbrottsfall per vecka (totalt 46 fall).

Antal utbrottsfall per vecka

Läs mer