Salmonella (Sverige 2014–2015)

Lyssna

Detta utbrott av salmonella är över.

När 2015 går mot sitt slut anses 184 fall tillhöra utbrottet totalt under året. Av de rapporterade fallen har 110 personer troligen smittats under ett restaurangbesök på norra Öland. Utbrottet kopplas till olika typer av kryddblandningar.

2015-12-22

Utbrottet anses vara avslutat även om fler sporadiska fall kan komma att rapporteras. De kryddblandningar som har kopplats till utbrottet har lång hållbarhet och kan därför finnas kvar i hemmen. Vi vill därför påminna om att dessa kryddor inte bör ätas.

Figur 2015-12-22. Det senaste fallet insjuknade i vecka 49 och har haft en av de aktuella återkallade kryddblandningarna i hemmet.

Graf över salmonellafall under 2015

2015-09-02

Utbrottet har klingat av och endast ett nytt fall har rapporterats sedan vecka 28 2015. Det senaste fallet insjuknade i vecka 33 och har haft en av de aktuella kryddblandningarna i hemmet. Tyvärr fanns inte tillräckligt med material kvar att analysera och det går inte att säkert säga att just denna krydda orsakade sjukdom.

Det är troligt att fler sporadiska fall kan komma att rapporteras, eftersom de kryddblandningar som återkallats har lång hållbarhet och därför kan finnas kvar i hemmen. Vi vill därför påminna om att de aktuella kryddorna inte bör ätas.

Figur 2015-09-02. Salmonella knutna till utbrottet.

Salmonellafall knutna till utbrottet (n=175), vecka 52/2014-vecka 35/2015

2015-08-20

Utbrottet har klingat av och inga nya fall har rapporterats sedan vecka 28, 2015. Sammanlagt har 174 personer rapporterats i det nationella utbrottet av Salmonella Enteritidis, fagtyp 13a, som pågått sedan december 2014. Totalt 17 av landets 21 län har rapporterat fall.

Drygt hälften av de insjuknade i utbrottet, 110 personer, har insjuknat efter att ha ätit på en restaurang på Öland. Salmonella av samma typ som hos sjukdomsfallen har påvisats i en oöppnad burk med IWI Allkrydda och på köksredskap från restaurangen. Kryddan har återkallats och restaurangen har sanerats.

Allkryddor från insjuknade personer av märket Sevan har vid två tillfällen visats innehålla samma typ av salmonella, men eftersom salmonellan bara har hittats i öppnade burkar, går det inte att helt säkert fastställa kryddans roll i utbrottet. Sevan har dragit tillbaka sin allkrydda.

Livsmedelsverket har tagit prov på flertalet andra kryddor med liknande ingredienser för att undersöka om fler kryddor kan innehålla salmonella, men salmonella kunde inte påvisas i något av dessa prov.

Figur 2015-08-20. Salmonella knutna till utbrottet.

Salmonellafall knutna till utbrottet (n=174), vecka 52/2014-vecka 33/2015

2015-07-31

Sammanlagt 178 personer har nu rapporterats i det nationella utbrottet av Salmonella Enteritidis, fagtyp 13a, som pågått sedan december 2014. Totalt 17 av landets 21 län har rapporterat fall. Drygt hälften av de insjuknade, 113 personer, har insjuknat efter att ha ätit på en restaurang på Öland. Allkrydda från Iwi har med säkerhet kunnat kopplas till samma salmonellatyp som i utbrottet och sjukdomsfallen. Även allkrydda från Sevan har vid två tillfällen visats innehålla salmonella, men eftersom salmonellan bara har hittats i öppnade burkar, går det inte att helt säkert fastställa kryddans roll i utbrottet. Sevan har dock dragit tillbaka sin allkrydda. Utredningen fortsätter samtidigt gällande fler kryddslag.

Folkhälsomyndigheten har under hela våren jobbat med att spåra utbrottet och det är normalt sett svårt att hitta orsaken till salmonellautbrott. Misstankar har dock länge funnits att det rört sig om ett livsmedel med lång hållbarhet och stor spridning, eftersom utbrottet pågått under relativt lång tid. Dessa misstankar har nu bekräftats.

Figur 2015-07-31. Salmonellafall knutna till utbrottet (n=178), vecka 52/2014-vecka 30/2015.

Salmonellafall knutna till utbrottet (n=178) vecka 52/2014-vecka 30/2015

2015-07-17

Sammanlagt 172 personer har nu rapporterats i det nationella utbrottet av Salmonella Enteritidis, fagtyp 13a, som pågått sedan december. 17 av landets 21 län har rapporterat fall. Drygt hälften av de insjuknade, 103 personer, har insjuknat efter att ha ätit på en restaurang på Öland. Allkrydda från Iwi har med säkerhet kunnat kopplas till samma salmonellatyp som i utbrottet och sjukdomsfallen. Även Sevan har vid två tillfällen påvisats ha salmonella, dock från öppnade burkar varför deras roll i utbrottet inte är helt klarlagd. Sevan har dock dragit tillbaka sin allkrydda. Utredningen fortsätter samtidigt gällande fler kryddslag.

Folkhälsomyndigheten har under hela våren jobbat med att spåra utbrottet men det är normalt sett svårt att hitta orsaken till salmonellautbrott. Misstankar har dock länge funnits att det rört sig om ett livsmedel med lång hållbarhet och stor spridning, eftersom utbrottet pågått under relativt lång tid. Dessa misstankar har nu bekräftats.

Figur 2015-07-17. Salmonellafall knutna till utbrottet (n=178).

Salmonellafall knutna till utbrottet (n=172) vecka 52/2014-vecka 28/2015

2015-07-08

Sammanlagt 153 personer har nu rapporterats i det nationella utbrottet av Salmonella Enteritidis, fagtyp 13a, som pågått sedan december. 17 av landets 21 län har rapporterat fall. Drygt hälften av de insjuknade, 95 personer, har insjuknat efter att ha ätit på en restaurang på Öland. Allkrydda från Iwi har idag, onsdag, med säkerhet kunnat kopplas till samma salmonellatyp som i utbrottet och sjukdomsfallen. Även Sevan har påvisats ha salmonella, dock från öppnade burkar varför deras roll i utbrottet inte är helt klarlagd. Sevan har dock dragit tillbaka sin allkrydda. Utredningen fortsätter samtidigt gällande fler kryddslag.

Folkhälsomyndigheten har under hela våren jobbat med att spåra utbrottet men det är normalt sett svårt att hitta orsaken till salmonellautbrott. Misstankar har dock länge funnits att det rört sig om ett livsmedel med lång hållbarhet och stor spridning, eftersom utbrottet pågått under relativt lång tid. Dessa misstankar har nu bekräftats.

Figur 2015-07-08. Salmonellafall knutna till utbrottet (n=154), vecka 52/2014-vecka 27/2015.

Salmonellafall knutna till utbrottet (n=154), vecka 52/2014-vecka 27/2015
Insjukningskurva, baseras på rapporterat insjukningsdatum, om detta ej finns används provtagningsdatum. Majoriteten av proven från Löttorp är ännu ej typade men fallen har ett epidemiologiskt samband, vilket gör att de kan knytas till utbrottet.

2015-07-06

I slutet av förrförra veckan framkom det att ett antal personer som ätit på en restaurang på norra Öland, framförallt i samband med midsommarhelgen, insjuknat med Salmonella. Det visade sig att de hade smittats av samma Salmonellatyp, Salmonella Enteritidis 13a, som förekommer i det nationella utbrott som pågått sedan december förra året. Detta innebär att alla smittade troligen har exponerats för samma smittkälla. Under förra veckan rapporterades alltfler fall och totalt kan nu omkring 80 fall kopplas till restaurangen på Öland. Flera personer har varit allvarligt sjuka och inlagda på sjukhus. Ett stort antal livsmedel från restaurangen är provtagna, men hittills har man inte kunnat påvisa salmonella i något av dem. Analyserna pågår fortfarande och restaurangen är stängd i avvaktan på analysresultaten.

I övriga landet har ytterligare två fall utan koppling till Öland rapporterats. Detta innebär att totalt 140 personer identifierats tillhöra det pågående utbrottet.

Figur 2015-07-06. Salmonellafall knutna till utbrottet.

Diagram

Insjukningskurva, baseras på rapporterat insjukningsdatum, om detta ej finns används provtagningsdatum. Majoriteten av proven från Löttorp är ännu ej typade men fallen har ett epidemiologiskt samband, vilket gör att de kan knytas till utbrottet.

2015-06-26

Nya fall rapporteras varje vecka. Olika livsmedel har provtagits men man har inte kunnat påvisa salmonellabakterier i dessa prov. Tre av de nyligen insjuknade med denna typ av Salmonella har ätit på samma restaurang i Kalmar län. Ansvarig smittskyddsenhet utreder utbrottet och livsmedel från restaurangen analyseras. Samarbetet fortsätter mellan berörda smittskydd, myndigheter och kommuner för att finna smittkällan.

Figur 2015-06-26. Salmonellafall knutna till utbrottet.

Insjukningskurva över antal fall av Salmonella Enteritidis 13 a

Insjukningskurva, baseras på rapporterat insjukningsdatum, om detta ej finns används provtagningsdatum.

2015-06-01

Alla fall har sannolikt smittats inom Sverige och utbrottet är spritt över stora delar av landet. Åldersfördelningen ser ut som det normalt gör vid en salmonellainfektion med fler fall bland barn och äldre än bland medelålders. Det är fler män än kvinnor som insjuknat. Inget misstänkt livsmedel har hittats ännu. Samarbetet med berörda smittskydd och myndigheter för att finna smittkällan fortlöper.

Vid salmonellainfektion ses vanligen ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan även uppträda. Det viktigaste sättet att förebygga salmonellainfektion och andra livsmedelsburna smittor är att vara noggrann med hygienen genom att tvätta händerna och diska köksredskap efter att man har skurit i rått kött och fågel.

Figur 2015-06-01. Salmonellafall knutna till utbrottet.

Antal fall av Salmonella Enteriditis 13a, 2014-2015, Sverige
Insjukningskurva, baseras på rapporterat insjukningsdatum, om detta ej finns används provtagningsdatum.