Salmonella Newport (Sverige, juli-november 2019)

Lyssna

Utbrottet av salmonella Newport är över. Kinesiska kräftor var smittkällan.

2019-12-19

Under juli till november insjuknade 33 personer från 12 län med salmonellainfektion orsakad av salmonella Newport. Det senaste fallet insjuknade 3 november och utbrottet bedöms vara över. Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utredde tillsammans utbrottet.

Folkhälsomyndigheten genomförde en fall-fallstudie där enkätsvar från sjukdomsfall med salmonella Newport jämfördes med salmonellafall som inte tillhörde utbrottet. Studien visade att det fanns ett starkt statistiskt säkerställt samband mellan att vara sjuk med utbrottsstammen Salmonella Newport och att ha ätit kräftor. Flertalet av utbrottsfallen hade ätit kinesiska kräftor inhandlade på ICA. Företaget informerades om resultaten från studien och återkallade stora, kinesiska kräftor med samtliga bäst-före-datum från butik den 8 november. Genom information från fallen kunde specifika partier av kräftor ringas in som misstänkt smittkälla. Efter återkallelsen genomförde ICA en omfattande analys av kräftor och salmonella Newport påvisades. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) visade sedan att dessa isolat var samma typ av salmonellabakterie som fanns hos sjukdomsfallen och smittkällan kunde därmed fastställas.

ICA återkallar ICA Stora kräftor, kinesiska färdigkokta frysta (ica.se)

Figur 2019-12-19. Insjukningskurva för fall med salmonella Newport (n=33).

Insjukningskurva för fall med salmonella Newport (n=33), 2019-12-19.

2019-11-08

Med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har 31 sjukdomsfall kunnat kopplas till utbrottet av salmonella newport. Fallen är spridda i 12 län och har insjuknat från 31 juli till 30 oktober. Det är framför allt vuxna som insjuknat och något fler kvinnor (18) än män (13).

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet. Folkhälsomyndigheten har genomfört en fall-fallstudie med syfte att identifiera en potentiell smittkälla. I fall-fallstudien används salmonellafall som inte tillhör utbrottet som kontrollgrupp, för att identifiera vad utbrottsfallen ätit i högre utsträckning än kontrollgruppen. Studien visar att det var vanligare att utbrottsfallen hade ätit kräftor jämfört med kontrollgruppen. Flest fall har ätit kinesiska kräftor från Ica och även enstaka andra märken har nämnts. Analyser av kräftor inhandlade i butik har hittills varit negativa. Trots detta bedöms kinesiska kräftor vara den sannolika smittkällan till utbrottet och produkten har därför återkallats.

ICA återkallar ICA Stora kräftor, kinesiska färdigkokta frysta (ica.se)

Figur 2019-11-08. Insjukningskurva för fall med salmonella newport, (n=31).

Insjukningskurva för utbrottsfall av salmonella till 8 november

2019-10-28

Med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har 25 sjukdomsfall kunnat kopplas till ett utbrott av salmonella newport. Fallen är spridda i 12 län och har insjuknat från 16 augusti till 12 oktober. Sjukdomsfallen finns i alla åldersgrupper och något fler kvinnor (14) än män (11) har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan som hittills är okänd. Som en del i utredningen intervjuas fallen vad de ätit innan de blivit sjuka.

Figur 2019-10-28. Insjukningskurva för salmonella newport med insjukningsdatum (n=25).

Figur. Insjukningskurva för salmonella newport med insjukningsdatum (n=25), 2019-10-28