Fallen av salmonella finns spridda i södra Sverige. Den här salmonellatypen brukar förekomma under sensommaren, men nu har fler fall än normalt rapporterats. Orsaken till anhopningen av fall utreds av Folkhälsomyndigheten, berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Antal fall av salmonella Typhimurium 3-15-N-N-311 per dag

Diagram över antal fall av salmonella