Shigellainfektion (Sverige 2015)

Lyssna

Utbrottet av shigellainfektion är över.

Flera personer i Skåne och Västra Götaland har under de senaste veckorna insjuknat i shigellainfektion. Folkhälsomyndigheten arbetar nu tillsammans med Livsmedelsverket, berörda smittskyddsenheter regionalt och miljöförvaltningar för att spåra orsaken till smittan.

Hittills har 35 fall rapporterats och är föremål för smittspårning. En eventuell koppling mellan fallen utreds både mikrobiologiskt och epidemiologiskt.

Shigella är en bakterie som orsakar magsjuka och som sprids via livsmedel samt från person till person. För att minska risken för smittspridning är god livsmedels- och handhygien avgörande.

Figur: Datum då fallen insjuknat (för de personer detta datum varit känt). Varje röd rektangel representerar ett fall. Antal sjuka personer / insjukningsdatum.

Förklaring i texten.