Vibrioinfektion (Sverige juli–september 2021)

Lyssna

Utbrottet av vibrioinfektion är över. Många anmälda allvarliga vibrioinfektioner under juli följdes av en minskning under augusti.

2021-09-17

Under sommaren 2021 har 29 fall av allvarligare vibrioinfektioner i sår eller blod (ibland kallat badsårsfeber) rapporterats. De flesta av dessa fall anmäldes under juli månad (24 fall) som var varm med höga vattentemperaturen. När bräckt och saltvatten, men även sötvatten, når 20°C och mer tillväxer de naturligt förekommande vibriobakterierna och risken för infektion vid bad ökar. Fallen har framför allt rapporterats från kustlandskapen i Götaland och Svealand och liksom tidigare är majoriteten av fallen över 65 år och fler män än kvinnor. För att förebygga sjukdomsfall avråds från bad om man har betydande sår, särskilt om man är äldre och/eller har nedsatt immunförsvar.

Figur 2021-09-17. Antalet fall med sår/blodinfektion smittade i Sverige rapporterade per månad från 2018-06-01 – 2021-09-16.

Årets fall 2021 under juli månad (24 fall) är på likartad nivå som under juli 2018 (23 fall). För åren 2018-2021 toppar månaden augusti 2018 med 45 fall. Åren 2019 och 2020 var antalen fall låga under hela sommarperioden.

2021-08-11

Höga vattentemperaturer innebär risk för tillväxt av vibriobakterier. Dessa bakterier förekommer naturligt men tillväxer vid temperaturer över 20° C i framför allt hav. Hittills har det rapporterats 28 fall av allvarligare vibrioinfektioner i sår eller blod (ibland kallat badsårsfeber) under sommaren, de flesta har insjuknat under senare delen av juli. Fallen har rapporterats från kustlandskapen i Götaland och Svealand och liksom tidigare är majoriteten av fallen över 65 år och fler män än kvinnor. För att förebygga sjukdomsfall avråds från bad om man har betydande sår, särskilt om man är äldre och/eller har nedsatt immunförsvar.

Figur 2021-08-11. Antalet fall med sår/blodinfektion smittade i Sverige rapporterade per månad från 2018-06-01 – 2021-08-09.

Antalet anmälda fall med sår och blodinfektioner smittade i Sverige per månad under juni-augusti  2018-2021 (fram till 9 augusti för 2021). Under 2018 anmäldes det 23 fall i juli och 45 fall i augusti medan antalet fall som anmäldes 2019 och 2020 var 20 och  12 fall hela perioden juni-augusti. Under 2021 är det 25 fall anmälda i juli och 3 fall i augusti.

2021-07-29

Med fortsatt varma temperaturer i våra badvatten finns det risk för tillväxt av vibriobakterier som är naturligt förekommande framförallt i havsvatten. Hittills har det under sommaren rapporterats 18 fall av allvarligare vibrioinfektioner i sår eller blod (ibland kallat badsårsfeber). Majoriteten av fallen är över 65 år och det är fler män än kvinnor som insjuknat. För att förebygga sjukdomsfall avråds från bad om man har betydande sår, särskilt om man är äldre och/eller har nedsatt immunförsvar.

Figur 2021-07-29. Antalet fall med badsårsfeber smittade i Sverige rapporterade per månad från 2018-06-01–2021-07-28.

Stapeldiagrammet visar att det nu är fler fall av badsårsfeber rapporterade för 2021 än under hela 2019 respektive 2020 samt att det under 2018 rapporterades ovanligt många fall under juni till september, totalt 76 fall varav 45 under augusti.

2021-07-22

Just nu är det varmt i våra vatten, både i sjöar och hav där vi badar. Vid vattentemperaturer över 20 grader under en längre tid kan vibriobakterier växa till.

I sommar har hittills 13 fall av den allvarligare formen av vibrioinfektion (ibland kallat badsårsfeber) rapporterats, alla i juli. Fallen har rapporterats från kustlandskapen i Götaland och Svealand och liksom tidigare år är det flest män som insjuknat och majoriteten av fallen är äldre än 65 år. Under den varma sommaren 2018 rapporterades 23 fall i juli och 45 fall i augusti. Under somrarna 2019 och 2020 rapporterades färre fall.

Figur 2021-07-22. Antalet fall med badsårsfeber rapporterade per månad från 2018-06-01 – 2021-07-21.

Stapeldiagram som visar antalet fall med badsårsfeber rapporterade per månad från 2018-06-01 – 2021-07-21.

Vibriobakterier kan orsaka mildare former av sjukdom som öroninfektion eller diarré om man råkat svälja vatten. Bakterierna kan inte tränga igenom huden men kan orsaka infektion om de kommer i kontakt med ett sår och kan då orsaka blodförgiftning, ibland kallat badsårsfeber. Om du har ett större sår eller skadas då du badar kan du få badsårsfeber. Risken att smittas är mycket låg då man har mindre sår som små skavsår eller sönderrivna myggbett. Det är framför allt äldre personer, ofta med nedsatt immunförsvar, som drabbas. Infekterade sår kan inom 1–3 dygn bli inflammerade och kan misstolkas som rosfeber. Symtomen kan vara smärta från såret, feber och allmänpåverkan. Det är viktigt att snabbt få rätt behandling. Tala om att du har badat om du söker vård för ett sår för att få rätt sorts antibiotika. Om symtomen tolkas som rosfeber finns en risk att få fel antibiotika.

För att förebygga badsårsfeber undvik utomhusbad i sjö eller hav samt bad i badtunna om sjö- eller havsvatten används, om du har ett större sår och särskilt om du är äldre och har immunförsvagande sjukdom. Om du kommer på efter badet att du utsatt dig för risken att smittas, tvätta såret med tvål och vatten eller desinfekterande lösning.

Läs mer