Tidigare vaccinationsprogram

Lyssna

Information om vaccinationsprogrammet genom tiderna finner du här nedan. Att vi i tabellen inte alltid anger exakta årtal beror på att vaccineringen började vid olika tidpunkter i olika delar av landet.

Hur kan man få reda på vilka vaccinationer man fick som barn?

Sedan 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till det nationella vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten. För tidigare vaccinationer har det inte funnits något nationellt register.

Den som vill ta reda på exakt vilka vaccinationer man tidigare fått, och som inte har kvar någon egen dokumentation, är hänvisad till att försöka leta upp journalen på de ställen där man blivit vaccinerad.

Barnhälsovårdsjournalen brukar följa med upp till skolan och sedan under en viss tidsperiod stanna i den skola man sist gick i. Senare kan journaler vara sparade i kommun- eller regionarkivet. För barnhälsovård, elevhälsa och vaccinationsmottagningar gäller normala journalhanteringslagar. Det innebär att om det gått lång tid så är det inte säkert att dokumentationen finns kvar. Har man föräldrar i livet så kan man fråga dem om det fanns något skäl till att man som liten inte fick sina vaccinationer, eller om de tror att man sannolikt fått "det man ska ha".

Tabell. Nuvarande och tidigare svenska vaccinationsprogram.
Vaccin mot Infördes Tidigare program
upphörde
Program
Smittkoppor Tidigt 1800-tal 1976  Obligatorisk för hela befolkningen fram tills att sjukdomen utrotats
Tuberkulos 1940-talet 1975  1 dos till nyfödda
Tuberkulos 1940-talet 1986 1 påfyllnadsdos vid 14–15 år
Tuberkulos 1986  Gäller Endast riskgrupper
Difteri och stelkramp 1950-talet 1986  3 doser mellan 3 och 12 mån
Difteri och stelkramp 1965 1977 1 påfyllnadsdos vid 7–8 år
Difteri och stelkramp 1977 2012 1 påfyllnadsdos vid 10 år
(barn födda t.o.m. 2001)
Difteri och stelkramp 1986  Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Difteri och stelkramp 2007  Gäller 2 påfyllnadsdoser, vid 5–6 år och 14–16 år (barn födda från 2002)
Kikhosta 1950-talet 1979  3 doser mellan 3 och 12 mån
Kikhosta 1996 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Kikhosta 2005 2012 1 påfyllnadsdos vid 10 år
(barn födda t.o.m. 2001)
Kikhosta 2007  Gäller 2 påfyllnadsdoser, vid 5–6 år och 14–16 år (barn födda från 2002)
Polio 1957  1986  3 doser mellan 9 och 18 mån
Polio 1957 1977 1 påfyllnadsdos vid 7–8 år
Polio 1986 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Polio 1977 Gäller 1 påfyllnadsdos vid 5 år
Mässling 1971 1982 1 dos efter 18 mån
Röda hund 1974 1982  1 dos till flickor vid 12 år
MPR (Mässling, Påssjuka, Röda Hund) 1982 2007 2 doser, vid 18 mån och 12 år
(barn födda t.o.m. 2001)
MPR (Mässling, Påssjuka, Röda Hund) 2007 Gäller 2 doser, vid 18 mån och vid 6–8 år (barn födda från 2002)
Hib (Haemophilus influenzae typ b) 1993 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Hepatit B 1996 Gäller Till riskgrupper
Hepatit B 2016 Gäller Rekommenderas till alla spädbarn. 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Pneumokocker 2009 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
HPV (Humant papillomvirus) 2010 2014 3 doser till flickor födda 1999 och senare i årskurs 5–6
HPV (Humant papillomvirus) 2015 2020 2 doser till flickor 10–12 år som går i årskurs 5–6
HPV (Humant papillomvirus) 2020 Gäller 2 doser till både flickor och pojkar (pojkar födda från 2009) i årskurs 5
Rotavirus 2019 Gäller 2 doser vid 6 veckor och 3 månader eller 3 doser vid 6 veckor, 3 månader och 5 månader (beroende på vaccin)