Rekommendationer om vaccination mot polio

Lyssna

Vaccination mot polio ingår i det grundskydd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla har. Det är särskilt viktigt att se över sitt skydd mot polio inför resor till vissa länder.

Vaccination rekommenderas alla

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla är vaccinerade mot polio.

En grundvaccination mot polio består av två primärdoser (med minst 6 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 6 månader efter den sista primärdosen.

En komplett vaccinationsserie består av minst fyra doser poliovaccin, varav två ska vara påfyllnadsdoser. Mellan första och andra påfyllnadsdosen ska det helst vara minst 3 år, men det går bra med ett längre intervall.

Oralt poliovaccin (OPV) är likvärdigt med inaktiverat poliovaccin (IPV) vid beräkning av antalet vaccindoser, men alla bör ha fått, eller komplettera med, minst en dos IPV. I Sverige används endast IPV.

Inför resor till länder där poliovirus förekommer

Det är särskilt viktigt att se över sitt vaccinationsskydd inför resor till länder där poliovirus förekommer. Barn och vuxna bör vara grundvaccinerade inför sådana resor.

Om resan ska ske före 5 månaders ålder bör spädbarn vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema.

Om det har gått tio år eller mer sedan den senaste dosen poliovaccin, kan det vara aktuellt att fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om man ska resa till ett land där poliovirus förekommer. Inför beslut om vaccination bör man beakta resans karaktär (resmål, längd och typ av vistelse), epidemiologin på det aktuella resmålet (förekomst av enstaka fall eller större utbrott, om det finns vildtypsvirus eller vaccinderiverade poliostammar, etc.) och WHO:s rekommendationer för det aktuella landet (se nedan). Vid resor till länder där det förekommer poliovirus av vildtyp (WPV1) eller vaccinderiverade poliostammar av typ 1 eller 3 (VDPV1 respektive VDPV3), bör resenären alltid ta en påfyllnadsdos.

Rekommendationer från WHO

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer för länder där det finns en risk för internationell smittspridning av polio. Enligt dessa bör alla resenärer, oavsett ålder, som har vistats längre än fyra veckor i ett sådant land ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. De som ska resa inom fyra veckor, och inte vaccinerats inom de senaste 12 månaderna, bör få en vaccindos senast i samband med avresa. Rekommendationerna ses över var tredje månad.

Läs mer

Du hittar WHO:s senaste rekommendationer här:

Du hittar aktuell information om utbrott av poliovirus i olika länder här: