Tidigare vaccinationsprogram

Information om vaccinationsprogrammet genom tiderna finner du här nedan. Att vi i tabellen inte alltid anger exakta årtal beror på att vaccineringen började vid olika tidpunkter i olika delar av landet.

Hur kan man få reda på vilka vaccinationer man fick som barn?

Sedan 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till det nationella vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten. För tidigare vaccinationer har det inte funnits något nationellt register.

Den som vill ta reda på exakt vilka vaccinationer man tidigare fått, och som inte har kvar någon egen dokumentation, är hänvisad till att försöka leta upp journalen på de ställen där man blivit vaccinerad.

Barnhälsovårdsjournalen brukar följa med upp till skolan och sedan under en viss tidsperiod stanna i den skola man sist gick i. Senare kan journaler vara sparade i kommun- eller länsarkivet. För barnhälsovård, elevhälsa och vaccinationsmottagningar gäller normala journalhanteringslagar. Det innebär att om det gått lång tid så är det inte säkert att dokumentationen finns kvar. Har man föräldrar i livet så kan man fråga dem om det fanns något skäl till att man som liten inte fick sina vaccinationer, eller om de tror att man sannolikt fått "det man ska ha".

Tabell. Nuvarande och tidigare svenska vaccinationsprogram

Vaccin motInfördesTidigare program
upphörde
Program
Smittkoppor Tidigt 1800-tal 1976  Obligatorisk för hela befolkningen fram tills att sjukdomen utrotats
Tuberkulos 1940-talet 1975  1 dos till nyfödda
1940-talet 1986 1 påfyllnadsdos vid 14–15 år
1986  Gäller Endast riskgrupper
Difteri och stelkramp 1940-talet 1986  3 doser mellan 3 och 12 mån
1965 1977 1 påfyllnadsdos vid 7–8 år
1977 2012 1 påfyllnadsdos vid 10 år
(barn födda t.o.m. 2001)
1986  Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
2007  Gäller 2 påfyllnadsdoser, vid 5–6 år och 14–16 år (barn födda från 2002)
Kikhosta 1950-talet 1979  3 doser mellan 3 och 12 mån
1996 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
2005 2012 1 påfyllnadsdos vid 10 år
(barn födda t.o.m. 2001)
2007  Gäller 2 påfyllnadsdoser, vid 5–6 år och 14–16 år (barn födda från 2002)
Polio 1957  1986  3 doser mellan 9 och 18 mån
1957 1977 1 påfyllnadsdos vid 7–8 år
1986 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
1977 Gäller 1 påfyllnadsdos vid 5–6 år
Mässling 1971 1982 1 dos efter 18 mån
Röda hund 1974 1982  1 dos till flickor vid 12 år
MPR*
kombivaccin
1982 2007 2 doser, vid 18 mån och 12 år
(barn födda t.o.m. 2001)
2007 Gäller 2 doser, vid 18 mån och vid 6–8 år (barn födda från 2002)
Hib** 1993 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Hepatit B 1996 Gäller Till riskgrupper
2016 Gäller Rekommenderas till alla spädbarn. 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
Pneumokocker 2009 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån
HPV*** 2010 2014 3 doser till flickor födda 1999 och senare i årskurs 5–6
2015 Gäller 2 doser till flickor 10–12 år som går i årskurs 5–6
* MPR = Mässling-Påssjuka-Röda Hund
** Hib = Haemophilus influenzae typ b
*** HPV = Humant papillomvirus
Gå till toppen av sidan