Utökad testning för covid-19 Uppdrag om att skyndsamt öka antalet tester

Utökad testkapacitet

Kapaciteten att testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Folkhälso­myndigheten har fått regeringens uppdrag att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 i hela landet. I uppdraget ingår att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska fungera.

Syftet med uppdraget är att skyndsamt kunna utöka testningskapaciteten för att alla med symtom ska kunna erbjudas testning för påvisande av pågående infektion samt se till att strukturer och flöden för storskalig serologisk testning för covid-19 finns på plats i närtid i hela landet. Vidare är syftet att bistå i att säkerställa adekvat regional smittspårningskapacitet.

Laboratorium

Test för covid-19

Det finns olika tester för covid-19-infektion. PCR-tester och antigen-tester kan användas för att undersöka om en individ har en pågående infektion med covid-19. Antikroppstest mäter antikroppar för att påvisa genomgången infektion.

Läs mer om testning av covid-19