Antalet testade för covid-19

Lyssna

Varje vecka sammanställer vi uppgifter om testningen för covid-19. Via ett interaktivt faktablad skapat i FolkhälsoStudio redovisas antalet individer i Sverige som har analyserats för en infektion med SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19).

Metoden för påvisning av virusets arvsmassa (nukleinsyrapåvisning) benämns förenklat som PCR-test och används för att undersöka om en person har en pågående infektion eller nyligen har haft en infektion med SARS-CoV-2.

Till FolkhälsoStudio för det interaktiva faktabladet: Testade med PCR för covid-19 (extern webbplats)

Statistiken över testningen är uppdelad på:

  • PCR-testade individer per vecka
  • PCR-testade individer fördelat på kön, per vecka
  • PCR-testade individer per 100 000 invånare per vecka
  • genomförda PCR-tester per vecka.

Bild. Skärmbild av webbplatsen för Testade med PCR för covid-19.

Visar en skärmbild av webbplatsen för antal testade av covid-19.

Mer data i Folkhälsodata

Underliggande data hittas under kategorin "Smittsamma sjukdomar" i Folkhälsodata:

Tabeller i Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

Provtagningsindikationen

Över tid har det skett förändringar i provtagningsindikationen för covid-19 som medfört stora förändringar i antalet testade individer. Läs om förändringar i provtagningen:

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Läs mer

Sammanställningar av testning för veckorna 8–39, 2020