Sammanställningar av testning för veckorna 8–39, 2020

Lyssna

Här redovisas antalet individer i Sverige som har analyserats för en infektion med SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19) mellan v8-39 2020. Analyserna genomfördes på kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Metoden för påvisning av virusets arvsmassa (nukleinsyrapåvisning) benämns förenklat som PCR-test och används för att undersöka om en person har en pågående infektion eller nyligen har haft en infektion med SARS-CoV-2. Data visas över antalet rapporterade unika individer som testats per vecka.

Siffror över antalet individer med positivt provsvar per vecka har hämtats från anmälningar i SmiNet (en databas där smittsamma sjukdomar registreras), medan det totala antalet testade individer har rapporterats av kliniska mikrobiologiska laboratorier till Folkhälsomyndigheten via en veckoenkät.

Tabell 1. Totala antalet PCR-testade individer och antal individer med positivt provsvar i Sverige, v 8-26 2020.
Veckonummer Antal positiva individer Antal testade individer
Vecka 8 0 29
Vecka 9 13 752
Vecka 10 211 4 302
Vecka 11 838 8 990
Vecka 12 924 10 404
Vecka 13 1 957 12 349
Vecka 14 3 229 17 783
Vecka 15 3 740 19 880
Vecka 16 3 752 20 233
Vecka 17 4 203 24 560
Vecka 18 3 832 28 802
Vecka 19 4 153 29 129
Vecka 20 3 869 33 249
Vecka 21 3 659 29 411
Vecka 22 4 280 37 165
Vecka 23 6 021 47 644
Vecka 24 7 123 58 566
Vecka 25 7 073 62 096
Vecka 26 7 455 75 296

Individer med positivt provsvar är bekräftade fall med covid-19 som anmäls i SmiNet efter falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19. I statistiken för 2020 redovisar Folkhälsomyndigheten ett covid-19 fall per individ och 12 månaders period.

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Tabell 2. Totala antalet PCR-testade individer och antal individer med positivt provsvar i Sverige, samt totala antalet genomförda PCR-test i Sverige, v 27-39 2020.
Veckonummer Antal positiva individer Antal testade individer Antal genomförda test
Vecka 27 5 625 79 340 82 427
Vecka 28 2 448 80 027 83 084
Vecka 29 1 801 66 711 69 529
Vecka 30 1 473 57 378 59 205
Vecka 31 1 673 51 121 53 032
Vecka 32 2 107 51 870 53 772
Vecka 33 2 170 54 989 56 762
Vecka 34 1 767 63 201 65 266
Vecka 35 1 329 83 386 85 419
Vecka 36 1 471 124 071 126 188
Vecka 37 1 680 140 380 142 800
Vecka 38 2 170 137 222 139 471
Vecka 39 3 043 125 669 127 952

Individer med positivt provsvar hämtas från SmiNet och redovisas från och med vecka 27 2020 efter analysvecka vid kliniska mikrobiologiska laboratorier. Observera att samma person (individ) inte registreras mer än en gång under samma vecka, oavsett hur många gånger den personen har testat sig under en och samma vecka. Däremot kan samma person registreras under olika veckor.

Läs mer

PCR-testade individer veckorna 27-39 2020 efter region och vecka. Antal. (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)