Publicerat om jämlik hälsa inom Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Här hittar du publicerat material inom Folkhälsan i Sverige.

Genvägar till innehållet på sidan.

Årsrapporter

 • Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023

  Publicerad:

  Rapporten belyser olika aspekter av hälsan såväl som de viktigaste förutsättningarna för hälsa, hur de fördelas mellan grupper i samhället och hur de utvecklas över tid. I slutsatserna ingår en bedömning…

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022

  Publicerad:

  Hälsan i befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också var tydligt under covid-19-pandemin. Sett till en längre tidsperiod lever vi allt längre…

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021

  Publicerad:

  Sverige har under 2020 blivit hårt drabbat av covid-19-pandemin. Hur pandemin och åtgärderna mot den påverkar andra hälsoutfall och förutsättningarna för hälsa studeras inte i denna rapport, så pandemins…

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020

  Publicerad:

  Årets rapport visar att vissa skillnader mellan olika grupper till och med ökar över tid. Det gäller bland annat återstående medellivslängd och dödlighet i ett flertal diagnoser, som ökar mellan grupper…

Rapporter per målområde och hälsa

Övriga publikationer