Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Att ha ett förvärvsarbete och sysselsättning är viktigt för individens och familjens ekonomiska resurser och har ett tydligt samband med hälsa. Det är centralt att skapa förutsättningar för alla att ha ett arbete, särskilt för grupper som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet är förknippat med att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och att dö i förtid. Långtidsarbetslöshet är även en riskfaktor för psykisk ohälsa. Olika former av anställning ger olika stor trygghet för arbetstagaren. Även arbetsmiljön, såväl fysisk som psykosocial, kan ha stor betydelse för hälsan.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 3 är Långtidsarbetslöshet, Unga som varken arbetar eller studerar, Krav-kontroll i arbetet och Fysisk påfrestning i arbetet.

Resultat för målområde 3

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 3

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio