Kunskaper, kompetenser och utbildning – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Kunskaper och kompetenser utvecklas genom olika former av lärande under livet och har ett starkt samband med människors förutsättningar för en god hälsa. Skolan är en arena som når alla barn och unga, både i sin roll som ansvarig för utbildning, och som plattform för ett hälsofrämjande arbete.

Grundskolan lägger grunden för vidare studier och de flesta unga i Sverige påbörjar gymnasiestudier. Unga som saknar slutbetyg från gymnasieskolan har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, och detta kan i sin tur minska möjligheterna till god hälsa under resten av livet.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 2 är Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, Gymnasiebehörighet och Gymnasieexamen.

Resultat för målområde 2

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 2

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio