En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att vården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och att behandling utgår från patientens behov och möjligheter. Vården måste vara tillgänglig för alla som behöver den.

För att förebygga allvarliga sjukdomar erbjuds alla barn vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. I det ingår bland annat MPR-vaccination (mässling, påssjuka och röda hund) samt HPV-vaccination. Dålig tandhälsa är ett problem i sig, men det är även kopplat till sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Det är vanligare att avstå från tandläkarvård av ekonomiska skäl än att avstå annan vård.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 8 är Avstått läkarvård trots upplevt behov, MPR-vaccination, barn och Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov.

Resultat för målområde 8

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 8

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio