Det tidiga livets villkor – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Att ge varje barn en bra start i livet är av stor betydelse för att minska ojämlikhet i hälsa över livsloppet. Under den tidiga barndomen är nyttan av insatser stor och god omvårdnad kan leda till livslånga positiva effekter.

Små barn tillbringar den största delen av sin tid hemma och i förskolan. Förskolan kan bidra till barnens socioemotionella utveckling, trygghet och stimulans.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 1 är Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården, Barn inskrivna i förskola och Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen.

Indikatorer av relevans för det tidiga livets villkor finns även under andra målområden, exempelvis redovisas under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter, indikatorn Barn i hushåll med låg ekonomisk standard.

Resultat för målområde 1

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 1

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans förutsättningar.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio

Läs mer

Inkomster och försörjningsmöjligheter – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sveriger