Arbetslöshet är förknippat med att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och att dö i förtid. Långtidsarbetslöshet är även en riskfaktor för psykisk ohälsa. Olika former av anställning ger olika stor trygghet för arbetstagaren. Även arbetsmiljön, såväl fysisk som psykosocial, kan ha stor betydelse för hälsan. De beslutade kärnindikatorerna för målområde 3 är Långtidsarbetslöshet, Unga som varken arbetar eller studerar, Krav–kontroll i arbetet och Fysisk påfrestning i arbetet.

Tillgängliga indikatorer idag

Planerade indikatorer

  • Krav–kontroll i arbetet
  • Fysisk påfrestning i arbetet

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.