Små barn tillbringar den största delen av sin tid hemma och i förskolan. Förskolan kan bidra till barnens socioemotionella utveckling, trygghet och stimulans. De beslutade kärnindikatorerna för målområde 1 är Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården, Barn inskrivna i förskola och Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen.

Indikatorer av relevans för det tidiga livets villkor finns även under andra målområden, exempelvis redovisas under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter, indikatorn Barn i hushåll med låg ekonomisk standard.

Tillgängliga indikatorer idag

I dagsläget redovisas ingen indikator under målområdet eftersom det saknas färdigställda rapportblad på webben.

Planerade indikatorer

  • Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården
  • Barn inskrivna i förskola
  • Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans förutsättningar.