Grundskolan lägger grunden för vidare studier och de flesta unga i Sverige påbörjar gymnasiestudier. Unga som saknar slutbetyg från gymnasieskolan har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, och detta kan i sin tur minska möjligheterna till god hälsa under resten av livet. De beslutade kärnindikatorerna för målområde 2 är Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, Gymnasiebehörighet och Gymnasieexamen

Tillgängliga indikatorer idag

Planerade indikatorer

  • Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.